منزل إلى شراء, بلغاريا

فرز 6330 نتيجة:
QAR ٩٧٬٧٨٢
Petrov Dol, гр. Провадия, село Петров дол/gr. Provadia, selo Petrov dol

160 متر مربع

QAR ٣٬٠٥٥٬٦٨٤
Sofia, м-т Киноцентъра, ул. Кумата/m-t Kinocentara, ul. Kumata

550 متر مربع

QAR ٢٤٤٬٤٥٥
Sokolovo, с. Соколово, Балчик/s. Sokolovo, Balchik

126 متر مربع

QAR ١٨٣٬٣٤١
Varna, с. Старо Оряхово, КК'ШКОРПИЛОВЦИ'/s. Staro Oriahovo, KK'ShKORPILOVCI'

300 متر مربع