بيت إلى شراء, بلغاريا

Sort 5939 results:
QAR ٤٠٬٥٧٥
Krivnea, гр. Провадия, село Кривня/gr. Provadia, selo Krivnia

140 متر مربع

QAR ٣٥١٬٩٢٩
کوستینبرود, гр. Костинброд, с. Петърч/gr. Kostinbrod, s. Petarch

70 متر مربع

QAR ٤٦٬٧٨٦
Draganovo, с. Драганово, края на селото/s. Draganovo, kraia na seloto

90 متر مربع