فرز 24 نتيجة:
QAR 1,160,452
سانت-روز, 15 ZAC De Noliver Sainte Rose GP 97115, Ste Rose, غوادلوب

3 غرفة (غرف) • 2 سرير. • 115 متر مربع

QAR 1,287,191
سانت-روز, 15 ZAC De Noliver Sainte Rose GP 97115, Ste Rose, غوادلوب

6 غرفة (غرف) • 3 سرير. • 138 متر مربع

QAR 2,356,549
سانت-روز, 15 ZAC De Noliver Sainte Rose GP 97115, Ste Rose, غوادلوب

7 غرفة (غرف) • 6 سرير. • 190 متر مربع

QAR 1,037,674
سانت-روز, 15 ZAC De Noliver Sainte Rose GP 97115, Ste Rose, غوادلوب

4 غرفة (غرف) • 3 سرير. • 100 متر مربع

QAR 1,362,442
سانت-روز, 15 ZAC De Noliver Sainte Rose GP 97115, Ste Rose, غوادلوب

4 غرفة (غرف) • 3 سرير. • 150 متر مربع

QAR 954,501
سانت-روز, 15 ZAC De Noliver Sainte Rose GP 97115, Ste Rose, غوادلوب

4 غرفة (غرف) • 3 سرير. • 100 متر مربع

QAR 2,574,381
سانت-روز, 15 ZAC De Noliver Sainte Rose GP 97115, Ste Rose, غوادلوب

6 غرفة (غرف) • 5 سرير. • 300 متر مربع

QAR 4,895,285
باي-ماؤو

8 غرفة (غرف) • 4 سرير. • 292 متر مربع

QAR 7,881,568
Petit-Bourg

6 سرير. • 4 حمام • 433 متر مربع